Nieuws

Een nieuwe nieuwsbrief!

 

 

Nieuwsbrief #09 - juni 2023

Laatste nieuwsbrief van het jaar 

Beste lezer, dit is al weer de laatste nieuwsbrief van de BOS van dit schooljaar. Een schooljaar met veel hectiek, mooie resultaten en ook belangrijk nieuws.
Daarover en meer kun je lezen in deze nieuwsbrief.
Bovendien zijn er voor komend schooljaar ook een aantal wisselingen van de wacht waarvan we je graag op de hoogte brengen. 

Marty van Rijen, onze voormaling projectleider, heeft de BOS verlaten en is inmiddels gestart op de Universiteit van Tilburg.
We willen haar vanaf deze plek hartelijk danken voor haar enthousiasme en deskundigheid. De afgelopen vier jaar heeft zij zich met hart en ziel ingezet om de BOS "from scratch" neer te zetten, tot de mooie opleidingsschool die het nu geworden is.
Mede dankzij haar harde werk staat de BOS zoals wij deze nu kennen! We wensen haar het allerbeste met haar nieuwe uitdaging. 
En we hebben ook leuk nieuws over haar opvolging, 

Daarover en meer kun je lezen in deze nieuwsbrief. 
We wensen je veel leesplezier. 

Mado Remkes
Bestuurscoördinator

 

Positieve beoordeling peer review 

Op 18 april jl. vond de beoordelingsgerichte peer review plaats met als doel aan te tonen te voldoen aan de basiskwaliteit zoals beschreven in het Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie. Op 15 juni mochten we de positieve uitslag van deze beoordeling in ontvangst nemen! 

Het ministerie van OCW en de sectorraden (waaronder VO-raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland) hebben de ambitie om van Samen Opleiden de norm te maken voor het opleiden van toekomstige leraren. Hiertoe zijn in het hele land en verschillende onderwijssectoren de afgelopen jaren tientallen aspirant-partnerschappen Samen Opleiden gestart, waaronder (in 2019) de BOS.   

De commissie heeft onze kritische reflectie beoordeeld en heeft gesprekken gevoerd met studenten, uitvoerders (WPB, SO, IO, projectleider) en bestuurders (incl. Rectoren/directeuren) binnen de BOS. Daarbij zijn zij gekomen tot een positief advies voor de BOS.  
In de feedback die we mochten ontvangen kregen we te horen dat de vijf kernwaarden van het partnerschap bij alle waarborgen voldoende aangetoond zijn. Dit kwam zowel op schrift naar voren als tijdens de gesprekken die door de commissie gevoerd zijn. 

Wat o.a. teruggekoppeld is in de feedback was de congruentie van onze kernwaarden over de waarborgen heen, en hoe deze kernwaarden op een natuurlijke manier worden uitgedragen door alle betrokkenen, zowel op student-niveau als bij de uitvoerders en de bestuurders.  
Daarnaast is ook onze ontwikkelingsgerichtheid besproken, die niet alleen op schrift bleek, maar die ook tijdens het gesprek met de panelleden naar voren kwam in de concrete voorbeelden over uitvoering in de praktijk. We hebben onze kwaliteit goed op orde, we bieden een mooi programma voor studenten aan, we staan open voor feedback en groei. Bovendien weten we dit alles in een positieve sfeer en samen met betrokkenheid van allen neer te zetten. 

Wij zijn uiteraard super trots op dit mooie resultaat en we danken iedereen die aan hieraan heeft bijgedragen! 

 

 

 

 

 

Nieuwe partners per 2023-2024! 

 We zijn heel blij dat we vanaf volgend jaar ons partnerschap uit kunnen breiden met nieuwe partners die een prachtige aanvulling zijn op ons huidige aanbod. We verheugen ons op de samenwerking. 
* Het samenwerkingsconvenant met De Nassau (Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs West-Brabant) is getekend. De Nassau, een VO-school met een mavo- en een havo/vwo-locatie in Breda sluit als opleidingsinstituut aan bij de BOS. Meer informatie: klik hier

* Het samenwerkingsconvenant met Tilburg University (Tilburg Center of the Learning Sciences, TiCeLS) wordt binnenkort getekend. TiCeLs, met een universitaire lerarenopleiding voor (bedrijfs)economie, filosofie, godsdienst en levensbeschouwing, maatschappijleer/-wetenschappen en Nederlands, sluit naar verwachting per 2023-2024 aan bij de BOS. Meer informatie: klik hier

 

Opvolging Marty van Rijen 
 
De nieuwe programmadirecteur voor de BOS is bekend: we zijn super blij dat Sabijn Vijlbrief deze functie op zich gaat nemen.  We heten Sabijn van harte welkom (terug) bij de BOS! 

Sabijn is al vanaf de oprichting bij de ontwikkeling van de BOS betrokken geweest. Vanuit haar rol van Instituutscoördinator vanuit Fontys heeft zij deelgenomen aan het coördinatorenteam, het kernteam en had ze de rol van kartrekker voor ontwikkelteam programma. We kennen haar als een kundige, betrokken, betrouwbare en enthousiaste collega. We zijn dan ook heel blij dat Sabijn deze stap naar programmadirecteur voor de BOS heeft gezet.  
Sabijn zal per ingang van het nieuwe schooljaar '23-24 aan haar nieuwe functie beginnen. 
Verderop in deze nieuwsbrief stelt Sabijn zich kort voor. 
 

De rol van Instituutscoördinator vanuit Fontys wordt overgenomen door Monique Konings. Monique neemt binnen de BOS al deel aan het ontwikkelteam programma en is instituutsopleider op Koning Willem II college. We heten Monique van harte welkom in het BOS-team.

De rol van bestuurscoördinator vanuit Libréon wordt overgenomen door Sanne van Wingerden. Sanne neemt binnen de BOS al deel aan het ontwikkelteam professionalisering en het kernteam. Daarnaast is Sanne SO van het OLV in Breda. Ook Sanne heten we van harte welkom als bestuurscoördinator van Libreon. 

 

 

Sabijn Vijlbrief stelt zich voor
 
Dag allemaal,
Soms lopen dingen anders dan verwacht…
Ruim vier maanden geleden heb ik afscheid genomen als instituutscoördinator van de Brabantse opleidingsschool (BOS) en Fontys om een nieuw avontuur buiten het onderwijs tegemoet te gaan.  Na 20 jaar onderwijs wilde ik eens ervaren hoe het buiten het onderwijs zou zijn. Deze ervaring heeft me veel geleerd over wat ik nodig heb in een werkomgeving en qua werkinhoud en waar mijn vuurtje van aan gaat: en dat is zeer zeker het onderwijs!
Ik ben dan ook trots en dankbaar dat ik me met ingang van het nieuwe schooljaar weer officieel aan de BOS ga verbinden, nu in de rol van programmadirecteur!
Daarnaast ben ik ook trots op de onlangs behaalde positieve beoordeling van het ministerie van OCW, waardoor we nu een erkende opleidingsschool zijn. Ik schrijf ‘we’, omdat het voelt alsof ik niet weg geweest ben bij de BOS
Ik ken door mijn rol als instituutscoördinator al veel mensen binnen de opleidingsschool, maar voor sommigen ben ik wellicht een nieuw gezicht. Schroom niet om me te mailen om op korte termijn (maar wel na de zomervakantie) kennis te maken en ideeën uit te wisselen voor de doorontwikkeling van de opleidingsschool. Ik zal zelf zeker ook initiatief nemen om na de zomervakantie op iedere locatie m’n gezicht te laten zien om zo korte lijntjes te houden met jullie allen en te weten wat er speelt.
Voor degenen die mij nog niet kennen: Ik ben een 43 jarige vrouw en woon in Dongen. Ik woon daar samen met mijn man en twee dochters (van 17 en 15), waarvan er 1 op een BOS-school zit. In mijn werk krijg ik energie van samenwerken met en verbinden van veel verschillende mensen en nieuwe dingen uitzoeken, leren en ontwikkelen. (Dat moet goed komen bij de BOS).
In mijn vrije tijd wandel ik graag, houd ik van borrelavonden met goede vrienden, een avondje uit, lekker eten en speel ik in een theatergroep. Daarnaast doe ik eens in de maand vrijwilligerswerk bij Mijzo, een verzorgingstehuis in Dongen.
Ik kijk uit naar het weerzien van jullie allen en heb veel zin om gezamenlijk de Brabantse opleidingsschool verder te ontwikkelen, maar ik wens jullie eerst allemaal een welverdiende zomervakantie toe!
Hartelijke groet,
Sabijn Vijlbrief

 

 

 

Handige Toolbox nu op site

Ben je op zoek naar afspraken & beleid dat we binnen BOS hebben afgesproken? Of naar achtergrondinformatie of praktische voorbeelden of formats? Deze vind je nu handig bij elkaar op de site van BOS, in de Toolbox. Er zijn drie sub-boxen:

· opleiders (met alles over samen opleiden)

· inductie (met alles over behouden en begeleiden van startende leraren)

· onderzoek (nog ‘under construction’; wordt binnenkort verder gevuld)

Neem snel een kijkje via www.brabantseopleidingsschool.nl/toolbox

Oproep! Heb je een interessant artikel, site, video of podcast over samen opleiden of inductie die je wil delen? Stuur deze, voorzien van een korte samenvatting van de inhoud, naar info@brabantseopleidingsschool.nl.

 

 

 

BOS Leercafé 

Op donderdag 1 juni heeft de laatste verdiepingsmiddag van dit schooljaar plaatsgevonden: het BOS leercafé.  

Collega’s in opleiding en enkele SO’s zijn samengekomen op het Newman College om hier op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek te gaan over verschillende persoonlijke vragen en thema’s die ingebracht werden door de collega’s in opleiding zelf.  

De middag werd afgesloten met een borrel, waarbij onder genot van een hapje en drankje ervaringen werden uitgewisseld 

Na afloop waren er vooral veel positieve reacties vanuit de aanwezigen. Het BOS leercafé krijgt dan volgend schooljaar ook zeker een vervolg.  

 

 

 

 

Terugblik afgelopen jaar & speerpunten volgend schooljaar 

Schooljaar 2022-2023 was weer een bijzonder jaar voor de BOS.  

Het jaar waarin we een positieve beoordeling hebben ontvangen vanuit het ministerie van OCW!  Het  jaar waarin de partners binnen de BOS zijn uitgebreid met de komst van Graaf Engelbrecht en het Stedelijk Gymnasium. We kijken terug op een geslaagde samenwerking.  

 
Een jaar waarin de ontwikkelteams Programma, Professionalisering en Inductie niet hebben stilgezeten.  

Dankzij de inzet van alle betrokkenen heeft het eerste BOS-event op dinsdag 7 februari 2023 plaatsgevonden. Een groep van ruim 80 collega’s werd gastvrij ontvangen op het Reeshof College en volgde een mooi programma in het kader van Samen Opleiden (het opleiden van nieuwe leraren) en inductie (het begeleiden en behouden van startende leraren). 

Agelopen schooljaar organiseerde de BOS voor het eerst twee nieuwe trajecten voor onze opleiders: een professionaliseringstraject voor startende SO en een traject om meer ervaren SO en IO voor te bereiden op BRLO-registratie. Twee mooie manieren om met en van elkaar te leren en een stap te zetten in c.q. een bewijs te leveren van de eigen professionele ontwikkeling!  

Daarnaast zijn er in het kader professionalisering verschillende WPB-bijeenkomsten op de scholen zelf en verschillende IO/SO-bijeenkomsten, met wisselende thema's, vanuit de BOS georganiseerd. 

Professionalisering blijft binnen BOS een belangrijk thema. We willen, hoe ervaren sommige collega's ook zijn, het goede voorbeeld blijven geven: je kunt je altijd verder ontwikkelen, van en met elkaar leren staat centraal. Vanaf aankomend schooljaar is er ook centraal een andere facilitering voor alle  werkplekbegeleiders binnen BOS geregeld.  

Voor de studenten zijn er afgelopen jaar weer verschillende verdiepingsmiddagen georganiseerd met wisselende thema's. Op twee locatie's (Breda en Tilburg) hebben ongeveer honderd studenten vier keer een verdiepingsmiddag bijgewoond. Ook hierbij staat van en met elkaar leren centraal. Nieuw dit jaar is de organisatie van de wisseldag waarbij 1e en 2e jaars studenten van de Fontys en de minoren van de ESoE een dag op een andere BOS-school mee konden draaien. Hier hebben we veel positieve reacties op mogen ontvangen van de studenten. 

Daarnaast was er voor studenten in hun afstudeerstage procesbegeleiding onderzoek waarbij de studenten op twee locaties begeleiding kregen om hun onderzoek succesvol af te ronden. 

 
Voor komend schooljaar hebben de verschillende ontwikkelteams diverse speerpunten op de agenda staan. Een van de speerpunten is onderzoeksbegeleiding voor de studenten uitbreiden en hierin vinden we dan hopelijk ook een nieuwe partner in de Universiteit van Tilburg. 
We blijven inzetten op de professionalisering van de WPB's, SO's, IO's en studenten. We gaan aan de slag met nieuwe thema's en interessante en nuttige werkbijeenkomsten.  
Daarnaast blijft inductie en loopbaanperspectieven een groot thema waar we volgend schooljaar mee aan de slag gaan en waarbij het management op de verschillende VO-scholen meer betrokken worden.  

Kortom een mooi jaar om op terug te blikken en weer een mooi jaar om naar uit te kijken. Wij hebben er alvast veel zin in, maar eerst gaan we heerlijk genieten van de vakantie. . 
Wij wensen jullie tot die tijd een hele fijne en ontspannen zomer!

 

 

 

 

 

 

Interactieve PDF: dit is BOS!


Met behulp van Anita on Paper hebben we visueel inzichtelijk gemaakt waar de BOS voor staat: hoe is de samenhang tussen alles wat we doen, tussen de verschillende waarborgen van het Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie>


Klik hier voor de interactieve pdf met daarin niet alleen een totaaloverzicht, maar ook een samenvatting van de leeromgeving en de bouwstenen van inductie. Handig: je kunt overal waar een pijltje bij staat, doorklikken voor meer informatie!

 

 

 

Handig: jaarplanning 2023-2024!  

Op de www.brabantseopleidingsschool.nl vind je onder Downloads een jaarplanning voor studenten en een (uitgebreidere) jaarplanning voor collega's. Hierin zijn alle verdiepingsmiddagen, schoolbijeenkomsten en SO/IO bijeenkomsten vanuit de BOS opgenomen. Ook de vakanties en tentamenweken (FLOT en ESoE) vind je hierin terug! Elke WPB krijgt aan het begin van het schooljaar een BOS-tasje met o.a. een verkorte versie van de jaarplanning. 
Ook handig: Wil je in één overzicht zien wanneer welke studenten in de scholen zijn (per dag, periode, instituut, niveau)? Onder downloads op de website vind je ook een handig overzicht.  

 

 

 

Sleutelfiguren binnen BOS schooljaar ’23-24

Kernteam 
Sabijn Vijlbrief (programmadirecteur BOS vanaf september 2023).  
Mado Remkes (BC Sovot) 
Monique Konings (IC FLOT vanaf september 2023, IO KW2) 
Annemieke Vennix (IC ESoE, IO diverse scholen) 
Loe Smits (SO Beatrix College) 
Fons van Erp (SO Mencia) 
Sanne van Wingerden (SO OLV, BC Libréon vanaf september 2023)  
Ruud Kiewied (SO Christoffel, De La Salle)  
Ygje de Badts (SO Markenhage) 
Cindy Bosma (SO Newman)


Ontwikkelteam Programma 
Monique Konings (IC FLOT vanaf september 2023, IO KW2) 
Loe Smits (SO Beatrix College) 
Fons van Erp (SO Mencia) 
Olga Ligtvoet (IO FLOT)
Ilse Melis (IO FLOT FHK)
Karin van Haaren (SO Reeshof College) 
Brenda Cervenka (projectleider PABO ALO) 
 

Ontwikkelteam Onderzoek 
Annemieke Vennix (IC ESoE, IO diverse scholen) 
Tom Adams (IO Oelbert, Stedelijk, Reeshof College) 
Ruurd Taconis (IO ESoE) 
Ruud Kiewied (SO Christoffel, De La Salle)  

Procesbegeleiding onderzoek:
Ruud Kiewied (SO Christoffel, De La Salle)  
Mariëlle Daemen (IO Beatrix College) 
Karin van Haaren (SO Reeshof College) 
Tom Adams (IO Oelbert, Stedelijk, Reeshof College) 

Ontwikkelteam Professionalisering 
Sanne van Wingerden (SO OLV, BC Libréon vanaf september 2023)  
Mado Remkes (BC Sovot) 
Mariëlle Daemen (IO Beatrix College) 
Carry van Weert (IO ESoE) 
Terzi van Steenberge (IO Newmancollege) 
Ygje de Badts (SO Markenhage) 


Ontwikkelteam Inductie 
Mado Remkes (BC Sovot) 
Karin van Haaren (SO Reeshof College) 
Raymond van Velthoven (rector Newmancollege) 
Monique de Bie (teamleider Orion Lyceum) 
 
IC = instituutscoördinator, BC = bestuurscoördinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Copyright © 2023 BOS, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:

BOS

Tatraweg 80

Tilburg, Noord-Brabant 5022 DS

Netherlands


Add us to your address bookWant to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

3 juli 2023

BOS collega Tom Adams gepromoveerd!

Tom Adams heeft op 15 september 2023 zijn proefschrift: “Learning to navigate classroom dynamics”, zeer knap verdedigd en daarbij de doctors graad behaald.
22 september 2023
lees verder

Een nieuwe nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief vind je alle actuele informatie over de BOS!
3 juli 2023
lees verder

Weer vijf schoolopleiders geregisteerd bij Velon

Deze week hebben vijf schoolopleiders van BOS het traject om zich te registeren als lerarenopleider in het Beroepsregister van Velon succesvol afgesloten.
6 april 2023
lees verder

Nieuwe uitgave VO Raad mede geschreven door BOS-IO Tom Adams

Er is een nieuw katern verschenen in de kwaliteitsreeks/verdieping van het Platform Samen Opleiden van de VO Raad. Een van de auteurs is Tom Adams, IO van FLOT bij BOS.
17 maart 2023
lees verder

Een nieuwe nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief vind je weer alle actuele informatie van de ontwikkelteams en partners van BOS
14 maart 2023
lees verder

Succesvol eerste BOS event

Op dinsdag 7 februari 2023 heeft het eerste event van de Brabantse Opleidingsschool (BOS) plaatsgevonden. Een groep van ruim 80 deelnemers werd gastvrij ontvangen op het Reeshof College.
8 februari 2023
lees verder

BOS Event 7 februari 2023

Op 7 februari 2023 organiseren we een BOS Event voor o.a. onze WPB, SO, IO, schoolleiders/managers, HR-medewerkers, coaches van startende leraren.
13 december 2022
lees verder

Uitnodiging tussentijdse presentaties EDR (ESoE)

Educational Design Research is het nieuwe onderzoeksvak van ESoE, dat onderzoek van onderwijs en bèta-didactisch ontwerpen vervangt. Wees welkom op 25 januari bij de tussentijdse presentaties.
11 december 2022
lees verder