Over Hogeschool Rotterdam (IvL)

Bij de Hogeschool Rotterdam studeren ruim 39.000 studenten. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in bijna alle onderwijssectoren. Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in Rotterdam en omliggende regio’s.

Per 1 september 2021 is de Hogeschool Rotterdam geen officiële partner meer van de BOS.

‘Vakmanschap & Meesterschap’

Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) van Hogeschool Rotterdam, biedt zowel de Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) als Lerarenopleidingen Voortgezet onderwijs (VO) en Beroeps- en volwasseneneducatie (BVE) aan. HR-IVL leidt competente leraren op voor het basisonderwijs en voor de vakken Nederlands, Engels, Duits, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie, wiskunde, biologie en natuurkunde op tweedegraads niveau voor het voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie. HR biedt tevens de Master Leren en Innoveren aan.

De samenwerking met het werkveld staat voorop: in een uitdagende, flexibele en betekenisvolle leeromgeving, leidt het instituut met dertien opleidingsscholen gezamenlijk leraren op (Samen Opleiden) die beschikken over zowel vakmanschap als meesterschap. Theorie en praktijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het werken en leren in de stages, in projecten, in de praktijk vormt daarom een belangrijk deel van de opleiding.