Verbinding, vertrouwen, vrijheid, verant- woordelijkheid.
Loe SmitsSO

Beatrix College

Naast regulier onderwijs biedt het Beatrixcollege ook tweetalig onderwijs aan. Hier kun je bijvoorbeeld ontdekken hoe het is om jouw vak te geven in het Engels. Op de afdeling 5M, Anders Leren, kun je ervaring opdoen met meer individueel en projectmatig gestuurd onderwijs. Dit vraagt van jou als student weer hele andere skills.

De vier V's staan centraal

Bij het opleiden hecht de school aan de volgende 4 V`s: Verbinding – Vertrouwen – Vrijheid – Verantwoordelijkheid. 

Met Verbinding wordt de onderlinge betrokkenheid met collega`s (-in-opleiding) en leerlingen (‘zonder relatie geen prestatie’) bedoeld. Vanuit een holistische benadering krijg je de Vrijheid jouw eigen leerproces vorm te geven, wat tevens inhoudt dat de Verantwoordelijkheid bij jou gestimuleerd wordt. Fouten maken en experimenteren horen daarbij vanuit het Vertrouwen dat deze wijze van opleiden jou kan motiveren om op een eigen wijze leraar te worden. 

Ondersteunend met feedback faciliteert het opleidingsteam van het Beatrixcollege jou je te ontwikkelen tot een kritische, onderzoekende leraar. Eigenaarschap voor alle individuen is een voorwaarde, die de ontwikkeling tot een karaktervolle leraar mogelijk maakt.