Over de Brabantse Opleidingsschool

We zijn er trots op sinds december 2019 de status van aspirant-opleidingsschool te hebben. De verschillende scholen hebben al veel ervaring met het begeleiden van stagiairs maar als opleidingsschool zijn we nog volop in ontwikkeling. We bieden stageplekken voor zowel eerste- als tweedegraads opleidingen, hbo en universitair, voltijd en deeltijd. Als student volg je een groot deel van je opleiding op de werkplek zelf.

Klik hier voor een interactieve pdf over BOS. 

Waarom samen opleiden?

Kenmerkend voor Samen Opleiden is het werkplekleren, dat minimaal 40% van het totale opleidingscurriculum omvat. Dit biedt veel ruimte voor het opdoen van praktijkervaring en het verbinden van theorie en praktijk. 

De scholen creëren door deelname aan de BOS een kweekvijver voor talent en geven een boost aan de professionele ontwikkeling van hun (beginnende en ervaren) leraren. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs zeker ten goede. Het stimuleren van het leren van leraren blijkt een bepalende factor voor schoolontwikkeling. Door studenten en collega’s mogelijkheden te bieden zich te blijven ontwikkelen en hen hierin goed te begeleiden, maken we zowel het beroep van leraar als de scholen als werkplek nog aantrekkelijker.

Wat staat bij ons centraal?

  • Samen opleiden is ook echt samen. Natuurlijk kun je rekenen op een ervaren, enthousiast, gekwalificeerd opleidingsteam. Maar centraal staat dat we van en met elkaar willen leren, en samen het programma vormgeven. 
  • We hebben een heel divers aanbod wat betreft schoolcultuur, opleidingsniveau en onderwijsconcept. Door in de praktijk kennis te maken met veel verschillende ‘smaakjes’ en dit te verbinden met de theorie, ontwikkel je je tot een professional met een breed repertoire en een eigen stijl.
  • De ontwikkeling van een leraar houdt niet op als het diploma is behaald. We bevorderen daarom niet alleen het leren van studenten, maar ook van startende én ervaren leraren. En we betrekken leerlingen hier actief bij. 
  • Fouten maken mag – en móet zelfs als je je verder wilt ontwikkelen! We zijn een ondernemende opleidingsschool waarbij leren op alle niveaus met elkaar verbonden wordt. We durven risico’s te nemen om studenten, collega’s, onze school én het onderwijs verder te ontwikkelen.
  • We stimuleren en verwachten dat je zelf initiatief en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkeling. De nadruk ligt dus op eigenaarschap en een kritisch-onderzoekende houding. Pas als je nieuwsgierig bent naar je eigen leerproces, leer je welke aanpak in een bepaalde situatie het beste werkt.