Informatie en documenten

Onderstaand vind je allerlei praktische informatie en documenten. 

Aanvraagformulier stagevergoeding afrondende stage

Met dit formulier kun je een stagevergoeding aanvragen als je gaat starten met een afrondende stage binnen BOS. Zorg dat je ook de vereiste bijlagen opstuurt!
22 september 2023
studenten
download

Jaarplanning 2023-2024 - Studenten en WPB

In deze jaarplanning vinden studenten en WPB o.a. de data van verdiepingsmiddagen, schoolbijeenkomsten, bijeenkomsten onderzoek, tentamenweken en vakanties.
22 september 2023
algemeen
download

Jaarplanning 2023-2024 - collega's BOS

In deze jaarplanning vinden SO en IO niet alleen voor studenten belangrijke data (bv verdiepingsmiddagen), maar ook overige (professionaliserings)bijeenkomsten
22 september 2023
medewerkers
download

Wanneer studenten in de scholen

In dit overzicht staat op welke dag(en) en in welke periodes de studenten van de verschillende instituten/stageniveaus in 2023-2024 op de scholen zijn.
5 september 2023 | pdf
medewerkers
download

Afspraken begeleiding door WPB

In dit handige document vinden WPB allerlei informatie die kan helpen de studenten nog beter te begeleiden. Laatste update: maart 2023
25 augustus 2023
medewerkers
download

Organogram, rollen en verantwoordelijkheden

In dit document vind je het organogram van BOS en staan de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen ons partnerschap beschreven.
1 maart 2023
algemeen
download

Jaarverslag 2021-2022

In het jaarverslag staan de doelstellingen en activiteiten, financiële verantwoording en personele inzet voor 21-22 en speerpunten en doelstellingen voor 22-23.
9 januari 2023
medewerkers
download

Zelfscan WPB

Doel van de zelfscan is WPB bewuster maken van de missie en visie van BOS en hun eigen sterke en ontwikkelpunten als WPB om verder te kunnen groeien in die rol.
15 december 2022
medewerkers
download

BOS Event 7 feb 2023 programma

In dit programma vind je de locatie, doelgroep en beschrijving van alle workshops van het BOS Event van 7 februari 2023, evenals een link om aan te melden.
13 december 2022
medewerkers
download

Professionaliseringsplan

In juli 2021 heeft de stuurgroep van BOS ingestemd met het professionaliseringsplan. Dit is in december 2022 aangepast.
8 december 2022
medewerkers
download

Handreiking intervisie met professionals

In deze handreiking vinden SO/IO en lerarencoaches meer info en methodieken om intervisie voor professionals (WPB, starters) vorm te kunnen geven
8 december 2022
medewerkers
download

Afspraken stagevergoeding afrondende stage BOS

In dit document is te lezen wat de afspraken zijn en procedure is rondom stagevergoeding bij BOS (alleen voor afrondende stage)
20 juli 2022
algemeen
download

Inductiebeleid binnen BOS

In dit kaderdocument worden de 11 bouwstenen van inductiebeleid op de verschillende scholen beschreven alsmede hoe dit beleid tot stand is gekomen
8 juli 2022
medewerkers
download

Kwaliteitsontwikkelplan

In dit kwaliteitsontwikkelplan beschrijven we op welke manier we werken aan kwaliteit, met missie, visie en beroepsbeeld en Kwaliteitskader als uitgangspunt.
30 mei 2022
algemeen
download

Jaarverslag 2020-2021

In het jaarverslag staan de doelstellingen en activiteiten, financiële verantwoording en personele inzet voor 20-21 en speerpunten en doelstellingen voor 21-22.
17 mei 2022
medewerkers
download

Missie, visie en beroepsbeeld BOS

Vandaag zijn door de stuurgroep de missie en visie vastgesteld, inclusief beroepsbeeld. Dat laatste ontbrak in de eerdere versie die vorig jaar is vastgesteld.
17 mei 2022
algemeen
download

Jaarverslag 2019-2020

In het jaarverslag staan de doelstellingen en activiteiten, financiële verantwoording en personele inzet voor 19-20 en speerpunten en doelstellingen voor 20-21.
19 december 2021
medewerkers
download

Handreiking intervisie met studenten

In deze handreiking vinden SO/IO van BOS achtergrondinformatie, spelregels en voorbeelden van methodieken om intervisie voor studenten vorm te kunnen geven
21 november 2021
medewerkers
download

Zelfscan inductiebeleid BOS

BOS heeft een zelfscan ontwikkeld waarmee scholen worden aangezet tot zelfreflectie en het formuleren van ontwikkelpunten wat betreft het eigen inductiebeleid.
30 september 2021
medewerkers
download