Informatie en documenten

Onderstaand vind je allerlei praktische informatie en documenten. 

Wanneer studenten in de scholen

In dit overzicht staat op welke dag(en) en in welke periodes de studenten van de verschillende instituten/stageniveaus in 2022-2023 op de scholen zijn.
28 juni 2022 | pdf
medewerkers
download

Aanvraagformulier stagevergoeding afrondende stage

Met dit formulier kun je een stagevergoeding aanvragen als je gaat starten met een afrondende stage binnen BOS. Zorg dat je ook de vereiste bijlagen opstuurt!
21 juni 2022 | doc | Marty van Rijen
studenten
download

Missie visie beroepsbeeld BOS

Vandaag zijn door de stuurgroep de missie en visie vastgesteld, inclusief beroepsbeeld. Dat laatste ontbrak in de eerdere versie die vorig jaar is vastgesteld.
17 mei 2022 | .pdf
algemeen
download

Jaarverslag 2020-2021

In het jaarverslag staan de doelstellingen en activiteiten, financiële verantwoording en personele inzet voor 20-21 en speerpunten en doelstellingen voor 21-22.
17 mei 2022
medewerkers
download

Jaarverslag 2019-2020

In het jaarverslag staan de doelstellingen en activiteiten, financiële verantwoording en personele inzet voor 19-20 en speerpunten en doelstellingen voor 20-21.
19 december 2021
medewerkers
download

Professionaliseringsaanbod WPB SO IO 2021-2022

In deze flyer vinden WPB, SO en IO meer informatie over het concrete professionaliseringsaanbod van BOS
7 december 2021
medewerkers
download

BOS Boekje 2021-2022

In dit BOS-boekje vind je alle informatie die van belang is om goed met de stage te starten, zoals wat kun je van BOS verwachten en wat verwacht BOS van jou
18 november 2021
studenten
download

Zelfscan inductiebeleid BOS

Via deze zelfscan met daarin de bouwstenen van het inductiebeleid van BOS, kunnen scholen aangeven hoe zij ervoor zijn wat betreft begeleiding van starters.
30 september 2021
medewerkers
download

Professionaliseringsplan

In juli 2021 heeft de stuurgroep van BOS ingestemd met het professionaliseringsplan.
19 juli 2021
medewerkers
download

Jaarplanning 2021-2022 voor werkplekbegeleiders

Hier vinden werkplekbegeleiders belangrijke bijeenkomsten en tentamenweken voor studenten maar ook professionaliseringsbijeenkomsten voor WPB, SO en IO
18 juli 2021 | pdf
medewerkers
download

Jaarplanning 2021-2022 voor studenten

In deze jaarplanning vinden jullie o.a. de verdiepingsmiddagen, schoolbijeenkomsten, tentamenweken (FLOT, ESoE) en (school)vakanties
18 juli 2021
studenten
download

Jaarplanning 2021-2022 voor SO/IO

In dit overzicht vinden SO en IO van BOS een uitgebreide jaarplanning met activiteiten voor studenten en SO, IO en WPB van BOS.
17 juli 2021
medewerkers
download

Informatie IO/SO 2021-2022

In deze PPT mét mondelinge toelichting vinden SO/IO's alle informatie die van belang is om goed van start te kunnen gaan in 21-22. Let op: aangepaste versie!
16 juli 2021
medewerkers
download

Inductiebeleid BOS

In dit kaderdocument worden de 12 bouwstenen van inductiebeleid op de verschillende scholen beschreven alsmede hoe dit beleid tot stand is gekomen
12 juli 2021 | pdf
medewerkers
download

Rollen en verantwoordelijkheden

In dit document vind je een beschrijving van alle rollen en verantwoordelijkheden binnen BOS. Laatste versie: juli 2021
12 juli 2021 | pdf | Marty van Rijen
algemeen
download

Handreiking intervisie BOS

In deze handreiking vinden SO/IO's van BOS achtergrondinformatie, spelregels en voorbeelden van methodieken om intervisie voor studenten vorm te kunnen geven
22 juni 2021 | pdf
medewerkers
download

BOS-boekje eerstejaars

In dit programmaboekje vinden (begeleiders van) eerstejaars studenten alle informatie die ze nodig hebben met betrekking tot deze stage
1 februari 2021
algemeen
download