Informatie en documenten

Onderstaand vind je allerlei praktische informatie en documenten. 

Wanneer zijn de studenten in de scholen 2024 - 2025

In dit overzicht kun je zien wanneer welke studenten in de scholen verwacht worden.
18 juni 2024
algemeen
download

Jaarplanning collega's BOS 2024 - 2025

In deze jaarplanning staan de bijeenkomsten voor zowel studenten als collega's opgenomen.
18 juni 2024
algemeen
download

Jaarplanning 2024 - 2025 studenten en WPB

In deze jaarplanning vind je de data voor de schoolbijeenkomsten, verdiepingsmiddagen, wisseldag, vakanties en tentamenweken
18 juni 2024
algemeen
download

Flyer met workshops BOS event 2024

Op deze flyer kun je de workshops en toelichting vinden van het BOS event dat op 6 februari 2024 plaatsvindt in Breda.
16 januari 2024
algemeen
download

Aanvraagformulier stagevergoeding afrondende stage

Met dit formulier kun je een stagevergoeding aanvragen als je gaat starten met een afrondende stage binnen BOS. Zorg dat je ook de vereiste bijlagen opstuurt!
22 september 2023
studenten
download

Jaarplanning 2023-2024 - Studenten en WPB

In deze jaarplanning vinden studenten en WPB o.a. de data van verdiepingsmiddagen, schoolbijeenkomsten, bijeenkomsten onderzoek, tentamenweken en vakanties.
22 september 2023
algemeen
download

Jaarplanning 2023-2024 - collega's BOS

In deze jaarplanning vinden SO en IO niet alleen voor studenten belangrijke data (bv verdiepingsmiddagen), maar ook overige (professionaliserings)bijeenkomsten
22 september 2023
medewerkers
download

Wanneer zijn de studenten in de scholen 2023 - 2024

In dit overzicht kun je zien wanneer welke studenten in de scholen verwacht worden.
1 september 2023
algemeen
download

Afspraken begeleiding door WPB

In dit handige document vinden WPB allerlei informatie die kan helpen de studenten nog beter te begeleiden. Laatste update: maart 2023
25 augustus 2023
medewerkers
download

Organogram, rollen en verantwoordelijkheden

In dit document vind je het organogram van BOS en staan de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen ons partnerschap beschreven.
1 maart 2023
algemeen
download

Jaarverslag 2021-2022

In het jaarverslag staan de doelstellingen en activiteiten, financiële verantwoording en personele inzet voor 21-22 en speerpunten en doelstellingen voor 22-23.
9 januari 2023
medewerkers
download

Zelfscan WPB

Doel van de zelfscan is WPB bewuster maken van de missie en visie van BOS en hun eigen sterke en ontwikkelpunten als WPB om verder te kunnen groeien in die rol.
15 december 2022
medewerkers
download

Professionaliseringsplan

In juli 2021 heeft de stuurgroep van BOS ingestemd met het professionaliseringsplan. Dit is in december 2022 aangepast.
8 december 2022
medewerkers
download

Handreiking intervisie met professionals

In deze handreiking vinden SO/IO en lerarencoaches meer info en methodieken om intervisie voor professionals (WPB, starters) vorm te kunnen geven
8 december 2022
medewerkers
download

Inductiebeleid binnen BOS

In dit kaderdocument worden de 11 bouwstenen van inductiebeleid op de verschillende scholen beschreven alsmede hoe dit beleid tot stand is gekomen
8 juli 2022
medewerkers
download

Kwaliteitsontwikkelplan

In dit kwaliteitsontwikkelplan beschrijven we op welke manier we werken aan kwaliteit, met missie, visie en beroepsbeeld en Kwaliteitskader als uitgangspunt.
30 mei 2022
algemeen
download

Jaarverslag 2020-2021

In het jaarverslag staan de doelstellingen en activiteiten, financiële verantwoording en personele inzet voor 20-21 en speerpunten en doelstellingen voor 21-22.
17 mei 2022
medewerkers
download

Missie, visie en beroepsbeeld BOS

Vandaag zijn door de stuurgroep de missie en visie vastgesteld, inclusief beroepsbeeld. Dat laatste ontbrak in de eerdere versie die vorig jaar is vastgesteld.
17 mei 2022
algemeen
download

Jaarverslag 2019-2020

In het jaarverslag staan de doelstellingen en activiteiten, financiële verantwoording en personele inzet voor 19-20 en speerpunten en doelstellingen voor 20-21.
19 december 2021
medewerkers
download

Handreiking intervisie met studenten

In deze handreiking vinden SO/IO van BOS achtergrondinformatie, spelregels en voorbeelden van methodieken om intervisie voor studenten vorm te kunnen geven
21 november 2021
medewerkers
download

Zelfscan inductiebeleid BOS

BOS heeft een zelfscan ontwikkeld waarmee scholen worden aangezet tot zelfreflectie en het formuleren van ontwikkelpunten wat betreft het eigen inductiebeleid.
30 september 2021
medewerkers
download