Informatie en documenten

Onderstaand vind je allerlei praktische informatie en documenten. 

Aanvraagformulier stagevergoeding afrondende stage

Met dit formulier kun je een stagevergoeding aanvragen als je gaat starten met een afrondende stage binnen BOS. Zorg dat je ook de vereiste bijlagen opstuurt!
20 juli 2022 | doc | Marty van Rijen
studenten
download

BOS-boekje voor WPB

In dit document vinden WPB allerlei praktische informatie die hen kan helpen bij het begeleiden van studenten binnen BOS
20 juli 2022
medewerkers
download

Inductiebeleid BOS herzien juli 2022

In dit kaderdocument worden de 11 bouwstenen van inductiebeleid op de verschillende scholen beschreven alsmede hoe dit beleid tot stand is gekomen
8 juli 2022 | pdf
medewerkers
download

Jaarplanning 2022-2023 - Studenten en WPB

In deze jaarplanning vinden studenten en WPB o.a. de data van verdiepingsmiddagen, schoolbijeenkomsten, bijeenkomsten onderzoek, tentamenweken en vakanties.
5 juli 2022
algemeen
download

Jaarplanning 2022-2023 - SO en IO

In deze jaarplanning vinden SO en IO niet alleen voor studenten belangrijke data (bv verdiepingsmiddagen), maar ook overige (professionaliserings)bijeenkomsten
5 juli 2022
medewerkers
download

Wanneer studenten in de scholen

In dit overzicht staat op welke dag(en) en in welke periodes de studenten van de verschillende instituten/stageniveaus in 2022-2023 op de scholen zijn.
28 juni 2022 | pdf
medewerkers
download

Kwaliteitsontwikkelplan

In dit kwaliteitsontwikkelplan beschrijven we op welke manier we werken aan kwaliteit, met missie, visie en beroepsbeeld en Kwaliteitskader als uitgangspunt.
30 mei 2022
medewerkers
download

Missie visie beroepsbeeld BOS

Vandaag zijn door de stuurgroep de missie en visie vastgesteld, inclusief beroepsbeeld. Dat laatste ontbrak in de eerdere versie die vorig jaar is vastgesteld.
17 mei 2022 | .pdf
algemeen
download

Jaarverslag 2020-2021

In het jaarverslag staan de doelstellingen en activiteiten, financiële verantwoording en personele inzet voor 20-21 en speerpunten en doelstellingen voor 21-22.
17 mei 2022
medewerkers
download

Jaarverslag 2019-2020

In het jaarverslag staan de doelstellingen en activiteiten, financiële verantwoording en personele inzet voor 19-20 en speerpunten en doelstellingen voor 20-21.
19 december 2021
medewerkers
download

Zelfscan inductiebeleid BOS

Via deze zelfscan met daarin de bouwstenen van het inductiebeleid van BOS, kunnen scholen aangeven hoe zij ervoor zijn wat betreft begeleiding van starters.
30 september 2021
medewerkers
download

Professionaliseringsplan

In juli 2021 heeft de stuurgroep van BOS ingestemd met het professionaliseringsplan.
19 juli 2021
medewerkers
download

Rollen en verantwoordelijkheden

In dit document vind je een beschrijving van alle rollen en verantwoordelijkheden binnen BOS. Laatste versie: juli 2021
12 juli 2021 | pdf | Marty van Rijen
algemeen
download

Handreiking intervisie BOS

In deze handreiking vinden SO/IO's van BOS achtergrondinformatie, spelregels en voorbeelden van methodieken om intervisie voor studenten vorm te kunnen geven
22 juni 2021 | pdf
medewerkers
download