Christoffel

Christoffel is een kleine school van ongeveer 310 leerlingen. Onze kracht zit in de kleinschaligheid, duidelijke structuur, veel persoonlijke aandacht, een sterke ondersteuningsstructuur en de intensieve samenwerking met ouders/verzorgers. Hiermee bieden we een goede leeromgeving aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Maak kennis met specifiek vmbo

Ook stagiairs willen we graag de kans geven zich te ontwikkelen binnen het vmbo. Gezien de specifieke doelgroep is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en al wat stage-ervaring opgedaan hebt. Je wordt begeleid door een vakdocent (werkplekbegeleider) en de schoolopleider van de Onderwijsgroep Tessenderlandt. Zo wordt het ook voor jou een positieve leerervaring die waardevol is voor het vervolg van je onderwijsloopbaan.