Ontdek, ontwikkel en blink uit in jouw talenten!
Graaf EngelbrechtBreda

Over Graaf Engelbrecht

Graaf Engelbrecht is een openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum. We werken met een tweejarige brugperiode met dakpanklassen (mavo/havo en havo/atheneum) en homogene klassen (mavo, havo en atheneum). We zijn Topsport Talent School en onderscheiden ons van andere scholen in Breda met onze drie high schools, High School Sport, High School Media & Design en High School Pionier. We vinden het belangrijk dat we leerlingen in de gelegenheid stellen om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen of er in uit te blinken.

Sterke karakters ontwikkelen

Ons motto is Sterke karakters ontwikkelen. Dat doen we door het aanleren van goede gewoontes en vaardigheden in reguliere lessen en bijzonder programma’s zoals bijvoorbeeld mentorlessen en activiteitenweken. Daarbij staan onze bakens ‘plezier in leren’, ‘regie kunnen en durven nemen’ en ‘een school voor en door leerlingen’ centraal. Naast reguliere lessen vanaf het tweede lesuur, bieden we op het eerste lesuur ontwikkeluren aan ter ondersteuning of verdieping. Onze leerlingen werken in leerjaar 1 t/m 4 met een eigen iPad.

Een aantrekkelijke stageplek

Graaf Engelbrecht  kent een lange traditie van coachen en begeleiden van stagiairs en nieuwe docenten. Onze leerlingen, werkplekbegeleiders, coaches, opleidingsdocenten maken van Graaf Engelbrecht een plezierige plek om stage te lopen. We bieden stagemogelijkheden aan studenten van 2e en 1e graads docentenopleidingen aan. We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.