Markenhage

Markenhage maakt deel uit van de scholengroep “de Campus”, samen met het Michaël college (vrijeschool) en het Orion Lyceum (Pleion-school). Drie scholen, elk met een eigen bijzondere onderwijskundige identiteit, versterken elkaar en bieden meerwaarde door samen te werken.

Een daltonschool met cultuurprofiel

De dalton-kernwaarden zijn leidend in alles wat wij doen en wat wij de leerlingen aanbieden. Cultuureducatie vindt in alle lessen plaats. Met de lessen Culturele Vorming, de Podiumklas, de Atelierklas, het Rock- en Cultblock en een ruim aanbod van culturele vakken in de bovenbouw onderstrepen we deze ambitie.