Mencia Sandrode

Mencia Sandrode in Zundert is een kleine school met ca. 300 leerlingen. Er is een onderbouw kader (klas 1 en 2), een mavo-opleiding en de onderbouw van havo en atheneum. Vanaf 2021-2022 wordt gestart met de havo-bovenbouw. Door de kleinschaligheid wordt er veel met combinatieklassen gewerkt. Het op verschillende niveaus aanbieden van lesstof wordt gemakkelijker gemaakt door het gebruik van Chromebooks, naast het gebruik van leerboeken. Dit maakt het onderwijs bovendien gevarieerder en leuker.

De school is constant in beweging

Leerlingen kunnen deelnemen aan heel wat extra’s, zoals de plusuren, acties voor goede doelen, excursies, een uitwisseling en het behalen van extra certificaten voor bijvoorbeeld Anglia. In tal van deze activiteiten staat wereldburgerschap centraal. Als een van de eerste Global Citizen Schools in Nederland leert Sandrode leerlingen over hun grenzen heen te kijken, letterlijk en figuurlijk. 

Leerlingen worden er gezien en krijgen de aandacht die ze nodig hebben om te groeien. Ditzelfde geldt natuurlijk voor collega’s, al dan niet in opleiding. Daarnaast biedt Sandrode een veilige, vertrouwde omgeving waar de lijntjes kort zijn.