Michaël college

Het Michaël college is een vrijeschool voor mavo, havo en vwo. De enige in de regio. Op onze school staat de totale ontwikkeling van het kind: hoofd, hart en handen, centraal. We bieden eigentijds vrijeschool-onderwijs. Een school met aandacht voor kunst en cultuur.  Een leefomgeving waarin je kunt ontwikkelen, waarin je veel kunt leren. Een school waar we oog voor je hebben, maar waar we ook eisen stellen aan je cognitieve en kunstzinnige ontwikkeling.  

Worden wie je bent

Voor de student is het Michael college een mooie kweekvijver, om een eerste aanzet tot zowel een pedagogische als een didactische visie te vormen, vlieguren te maken en gaandeweg kennis te maken met een Antroposofische benadering van het onderwijs. Voor kunststudenten zijn we bij uitstek interessant vanwege de aandacht voor deze vakken in ons curriculum.

Mocht je interesse gewekt zijn, neem dan contact op met onze schoolopleider.