Newmancollege

Het Newmancollege is een brede scholengemeenschap met een technasiumafdeling (voor havo en vwo) en het Bèta Challenge-Programma (voor mavoleerlingen) voor de creatieve leerlingen met veel belangstelling voor bètavakken en techniek. De school biedt bovendien de mogelijkheid voor leerlingen die voldoen aan de daarvoor gestelde eisen om een meer flexibele leerroute voor een vak te volgen.

Het Newman biedt ook graag ruimte aan studenten

Per jaar zijn er gemiddeld zo’n 30 stagiaires die met elkaar een hechte groep vormen, waarbij ze allen de taak hebben om een bijdrage te leveren aan het onderlinge ‘vangnet’. Er is inmiddels een lange traditie op het gebied van collegiale coaching tussen stagiaires onderling. Stagiaires bevinden zich namelijk in een vergelijkbare situatie; hierdoor kun je met en van elkaar leren. Naast dit vangnet van de stagiaire-groep beschikt het Newman ook over een gecertificeerde opleidingsdocent en schoolpracticumdocenten. De school heeft als motto: Wij willen investeren in de opleiding van toekomstige collega’s in het onderwijs omdat onze leerlingen dat verdienen.


Het Newman biedt ook graag ruimte aan studenten van de 1e-graads opleidingen en biedt, met name door de technasiumafdeling, ook voor studenten van de TU een interessante leeromgeving.