Nieuws

BOS collega Tom Adams gepromoveerd!

Gefeliciteerd met deze mijlpaal!

Afgelopen vrijdag, 15 september 2023, heeft onze Fontys en BOS-collega Tom Adams, zijn proefschrift: “Learning to navigate classroom dynamics”, zeer knap verdedigd en daarbij de doctors graad behaald.

We zijn als opleidingsschool trots op deze behaalde mijlpaal en feliciteren Tom nogmaals van harte!

Een deel van het onderzoek heeft Tom gedaan binnen de Brabantse Opleidingsschool. Hieronder een korte toelichting van Tom op zijn proefschrift:

In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de aandacht voor klassenmanagement in de theorie, het curriculum op de lerarenopleiding en de leerwerkplek. Ook heb ik leerprocessen van aanstaande leraren in kaart gebracht, waarmee ik profielen heb kunnen vaststellen hoe aanstaande leraren leren op de leerwerkplek, welke rol theorie daarin speelt, wie ze nodig hebben (zowel opleiders als collega’s) en de rol van hun zelfregulatie hierbij. Om meer structuur te geven aan het leerproces van aanstaande leraren heb ik in de laatste fase van het onderzoek een interventie ontworpen, geïmplementeerd en de effecten daarvan onderzocht. Een van de belangrijkste conclusies is dat door het meer expliciet maken van informele en ongeplande activiteiten en situaties aanstaande leraren meer bewust kunnen leren en daarmee meer zicht kunnen krijgen wat die ervaringen betekenen voor de ontwikkeling van hun gedrag en vaardigheden. 

In die laatste fase heb ik studenten van de BOS de interventie voorgelegd. Wat ik ook als laatste vertelde tijdens mijn lekenpraatje geldt echt voor de BOS; er zit zoveel ervaring en expertise binnen de (BOS) scholen die we nog maar amper echt in kaart hebben, en waarvan we dus nog niet half beseffen hoe waardevol dat is voor het opleiden van leraren. Die kracht – dus alle collega’s binnen de scholen die veelal niet eens een formele opleidersrol hebben – is dus iets waar we nog veel plezier van kunnen hebben, zowel voor het opleiden van aanstaande leraren als zelfs de inductiefase.

Mocht je interesse hebben in Tom zijn proefschrift: stuur een mailtje naar t.adams@fontys.nl

22 september 2023

Aanmelding BOS event 6 februari 2024 is geopend!

Meld je aan via de QR code op de flyer! (zie downloads)
12 januari 2024
lees verder

Een nieuwe nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief vind je alle actuele informatie over de partners en ontwikkelteams van BOS!
18 december 2023
lees verder

BOS collega Tom Adams gepromoveerd!

Tom Adams heeft op 15 september 2023 zijn proefschrift: “Learning to navigate classroom dynamics”, zeer knap verdedigd en daarbij de doctors graad behaald.
22 september 2023
lees verder

Een nieuwe nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief vind je alle actuele informatie over de BOS!
3 juli 2023
lees verder