Nieuws

BOS collega Tom Adams gepromoveerd!

Gefeliciteerd met deze mijlpaal!

Afgelopen vrijdag, 15 september 2023, heeft onze Fontys en BOS-collega Tom Adams, zijn proefschrift: “Learning to navigate classroom dynamics”, zeer knap verdedigd en daarbij de doctors graad behaald.

We zijn als opleidingsschool trots op deze behaalde mijlpaal en feliciteren Tom nogmaals van harte!

Een deel van het onderzoek heeft Tom gedaan binnen de Brabantse Opleidingsschool. Hieronder een korte toelichting van Tom op zijn proefschrift:

In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de aandacht voor klassenmanagement in de theorie, het curriculum op de lerarenopleiding en de leerwerkplek. Ook heb ik leerprocessen van aanstaande leraren in kaart gebracht, waarmee ik profielen heb kunnen vaststellen hoe aanstaande leraren leren op de leerwerkplek, welke rol theorie daarin speelt, wie ze nodig hebben (zowel opleiders als collega’s) en de rol van hun zelfregulatie hierbij. Om meer structuur te geven aan het leerproces van aanstaande leraren heb ik in de laatste fase van het onderzoek een interventie ontworpen, geïmplementeerd en de effecten daarvan onderzocht. Een van de belangrijkste conclusies is dat door het meer expliciet maken van informele en ongeplande activiteiten en situaties aanstaande leraren meer bewust kunnen leren en daarmee meer zicht kunnen krijgen wat die ervaringen betekenen voor de ontwikkeling van hun gedrag en vaardigheden. 

In die laatste fase heb ik studenten van de BOS de interventie voorgelegd. Wat ik ook als laatste vertelde tijdens mijn lekenpraatje geldt echt voor de BOS; er zit zoveel ervaring en expertise binnen de (BOS) scholen die we nog maar amper echt in kaart hebben, en waarvan we dus nog niet half beseffen hoe waardevol dat is voor het opleiden van leraren. Die kracht – dus alle collega’s binnen de scholen die veelal niet eens een formele opleidersrol hebben – is dus iets waar we nog veel plezier van kunnen hebben, zowel voor het opleiden van aanstaande leraren als zelfs de inductiefase.

Mocht je interesse hebben in Tom zijn proefschrift: stuur een mailtje naar t.adams@fontys.nl

22 september 2023

BOS collega Tom Adams gepromoveerd!

Tom Adams heeft op 15 september 2023 zijn proefschrift: “Learning to navigate classroom dynamics”, zeer knap verdedigd en daarbij de doctors graad behaald.
22 september 2023
lees verder

Een nieuwe nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief vind je alle actuele informatie over de BOS!
3 juli 2023
lees verder

Weer vijf schoolopleiders geregisteerd bij Velon

Deze week hebben vijf schoolopleiders van BOS het traject om zich te registeren als lerarenopleider in het Beroepsregister van Velon succesvol afgesloten.
6 april 2023
lees verder

Nieuwe uitgave VO Raad mede geschreven door BOS-IO Tom Adams

Er is een nieuw katern verschenen in de kwaliteitsreeks/verdieping van het Platform Samen Opleiden van de VO Raad. Een van de auteurs is Tom Adams, IO van FLOT bij BOS.
17 maart 2023
lees verder

Een nieuwe nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief vind je weer alle actuele informatie van de ontwikkelteams en partners van BOS
14 maart 2023
lees verder

Succesvol eerste BOS event

Op dinsdag 7 februari 2023 heeft het eerste event van de Brabantse Opleidingsschool (BOS) plaatsgevonden. Een groep van ruim 80 deelnemers werd gastvrij ontvangen op het Reeshof College.
8 februari 2023
lees verder

BOS Event 7 februari 2023

Op 7 februari 2023 organiseren we een BOS Event voor o.a. onze WPB, SO, IO, schoolleiders/managers, HR-medewerkers, coaches van startende leraren.
13 december 2022
lees verder

Uitnodiging tussentijdse presentaties EDR (ESoE)

Educational Design Research is het nieuwe onderzoeksvak van ESoE, dat onderzoek van onderwijs en bèta-didactisch ontwerpen vervangt. Wees welkom op 25 januari bij de tussentijdse presentaties.
11 december 2022
lees verder