Nieuws

Succesvol eerste BOS event

Met en van elkaar leren bij een keynote, buffet en workhops

Op dinsdag 7 februari 2023 heeft het eerste event van de Brabantse Opleidingsschool (BOS) plaatsgevonden. We werden gastvrij ontvangen op het Reeshof College. Een groep van ruim 80 deelnemers volgde daar een mooi programma in het kader van Samen Opleiden (het opleiden van nieuwe collega’s in de scholen), en inductie (het begeleiden en behouden van startende leraren).

Er was een divers publiek afkomstig van bijna alle BOS-scholen in Tilburg (SOVOT), Breda en omgeving (Libréon) en alle onze partnerinstituten (FLOT, PABO/ALO, FHK en ESoE). Alle rollen die te maken hebben met opleiden en begeleiden van toekomstige, startende en zittende collega’s waren vertegenwoordigd. Zo waren er onder meer schoolopleiders, instituutsopleiders, werkplekbegeleiders, docentcoaches, rectoren, teamleiders, bestuurders, directeuren en HR-medewerkers. Het was voor het eerst dat de groep in deze vorm bij elkaar is gekomen.

Het programma begon met keynote spreker Leon van der Zanden. Hij vertelde in zo’n 30 minuten op entertainende en amusante wijze hoe je als docent, manager of coach beter met een groep kan verbinden als je ook de connectie met jezelf goed kunt maken.
Vervolgens was er een heerlijk buffet, gevolgd door twee rondes met interessante workshops waaruit de deelnemers van tevoren een keuze konden maken. Bij deze workshops kwamen thema’s aan de orde als reflecteren, beoordelen, diversiteit en hokjesdenken, behoud van startende leraren, loopbaanpaden en bevlogenheid bewaren in het onderwijs. Er was ook een aantal workshops meer gericht op bewegen en energiebehoud voor de klas.

De avond werd informeel afgerond met een borrel waar de bezoekers de gelegenheid hadden om met elkaar van gedachten te wisselen. We kijken terug op een zeer geslaagd eerste event.

Gastvrij ontvangst Reeshof College

Inspirerend verhaal van Leon van der Zanden

8 februari 2023

BOS collega Tom Adams gepromoveerd!

Tom Adams heeft op 15 september 2023 zijn proefschrift: “Learning to navigate classroom dynamics”, zeer knap verdedigd en daarbij de doctors graad behaald.
22 september 2023
lees verder

Weer vijf schoolopleiders geregisteerd bij Velon

Deze week hebben vijf schoolopleiders van BOS het traject om zich te registeren als lerarenopleider in het Beroepsregister van Velon succesvol afgesloten.
6 april 2023
lees verder

Nieuwe uitgave VO Raad mede geschreven door BOS-IO Tom Adams

Er is een nieuw katern verschenen in de kwaliteitsreeks/verdieping van het Platform Samen Opleiden van de VO Raad. Een van de auteurs is Tom Adams, IO van FLOT bij BOS.
17 maart 2023
lees verder

Een nieuwe nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief vind je weer alle actuele informatie van de ontwikkelteams en partners van BOS
14 maart 2023
lees verder

Succesvol eerste BOS event

Op dinsdag 7 februari 2023 heeft het eerste event van de Brabantse Opleidingsschool (BOS) plaatsgevonden. Een groep van ruim 80 deelnemers werd gastvrij ontvangen op het Reeshof College.
8 februari 2023
lees verder

BOS Event 7 februari 2023

Op 7 februari 2023 organiseren we een BOS Event voor o.a. onze WPB, SO, IO, schoolleiders/managers, HR-medewerkers, coaches van startende leraren.
13 december 2022
lees verder

Uitnodiging tussentijdse presentaties EDR (ESoE)

Educational Design Research is het nieuwe onderzoeksvak van ESoE, dat onderzoek van onderwijs en bèta-didactisch ontwerpen vervangt. Wees welkom op 25 januari bij de tussentijdse presentaties.
11 december 2022
lees verder