Nieuws

Stage begeleiden in coronatijd

Op dit moment zijn er veel stagiairs in de scholen actief, waaronder een groot aantal eerstejaars studenten die 19 november gestart zijn. Hun aanwezigheid betekent natuurlijk weer meer mensen erbij op de werkplek, wat vanwege corona een extra risico inhoudt. Uiteraard zijn de studenten op de hoogte van alle afspraken die daarmee te maken hebben. De landelijke richtlijnen en schoolregels zijn steeds leidend en zullen er soms toe leiden, dat we oplossingen moeten bedenken. Een concreet voorbeeld: de eerstejaars komen meestal als duo. Als één van hen les geeft, is daar normaal gesproken de andere student ook bij aanwezig; nu zal dat niet altijd mogelijk zijn. Ook zal in overleg met de schoolleiding wellicht gekeken moeten worden naar een plek waar de studenten kunnen werken en hun pauze kunnen doorbrengen.

Enkele algemene opmerkingen en concrete tips ten aanzien van een stage in coronatijd (met de focus op de eerstejaars stagiairs, maar veel van wat hieronder staat, geldt uiteraard voor álle stagiairs).

  • De stage zal coronaproof zijn. Dus uiteraard met mondkapje en op anderhalve meter afstand.
  • Bedenk bij alle beperkingen: ook een wat gemankeerde stage is beter dan geen stage. Dit is niet alleen een groot nadeel voor de student, het ontneemt ook de stageschool kansen: stagiairs kunnen bijvoorbeeld met een groepje leerlingen of individuele leerlingen aan de slag gaan, (een deel van je) les overnemen, observeren, formatieve toetsen of lesmateriaal ontwikkelen en helpen bij correctiewerk.
  • Het was en is nooit de bedoeling dat de stagiairs de hele dag bij hun werkplekbegeleider zijn. Onder andere uit het BOS-boekje kun je afleiden dat ze voor allerlei opdrachten en activiteiten ook elders aan de slag kunnen en zullen zijn.
  • Stagiairs zullen ook regelmatig een les van jou of een van je collega’s bijwonen. Als het krap is: één en niet beide studenten. Eventueel zet je een tafel en stoel in de deuropening.
  • Natuurlijk is het de bedoeling dat ook eerstejaars stagiairs al eens een deel van een les geven. Als de ruimte te krap is: de andere student gaat andere activiteiten (op een andere plek) verrichten; jij gaat op een veilige plaats zitten.
  • Laat je stagiair aan de slag gaan met één leerling of een groepje leerlingen, uiteraard weer op afstand, en als daar de mogelijkheid toe is, in een andere ruimte.
  • Overleg met sectiegenoten, zeker als je de vaste stagedag geen les hebt: kunnen ze daar eens een les bijwonen of een deel van een les geven? Dat kan ook bij een verwant vak zijn.
  • Stagelopen op een andere dag kan in overleg wellicht ook. Houd er wel mee dat eerstejaars zelf ook veel lessen hebben, al dan niet online; het zal dus maatwerk worden.

Het zal soms (misschien wel letterlijk!) passen en meten zijn, maar we zijn enorm blij dat zoveel studenten toch de kans krijgen deze voor hen zo belangrijke eerste stage binnen een van de BOS-scholen te lopen. Heel hartelijk dank voor jullie medewerking en flexibiliteit!

17 november 2020

Wiskundeproject ESoE

ESoE biedt een traject aan om leerlingen VWO-onderbouw te laten nadenken over de inhoud en vaardigheden binnen wiskunde. Onder begeleiding van een ESoE-coach, ontwerpen leraren wiskundelessen.
4 oktober 2021
lees verder

De laatste nieuwsbrief van 2020-2021!

In deze nieuwsbrief vind je weer alle actuele informatie van de ontwikkelteams en partners van BOS
21 juli 2021
lees verder

Professionalisering SO, IO en WPB

Natuurlijk vinden we het binnen BOS belangrijk dat het begeleidingsteam van en met elkaar leert en blijft ontwikkelen. We organiseren daarom verschillende professionaliseringsbijeenkomsten.
19 juli 2021
lees verder

Op zoek naar een stageplek of baan binnen BOS?

Op deze plek verzamelen we de stageplekken en vacatures die BOS-scholen op hun site hebben gepubliceerd. Kijk snel of er een vacature of stageplek is die misschien voor jou interessant is!
25 juni 2021
lees verder

Professionaliseringsmiddag SO's en IO's

Op 4 maart vindt een professionaliseringsmiddag plaats waarin school- en instituutsopleiders van BOS samen aan de slag gaan met de verschillende rollen binnen het opleidingsteam en met intervisie.
24 februari 2021
lees verder

Bètatalent gezocht!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Word leraar! Meld je aan voor de informatiebijeenkomst van de TU/e en Trainees in Onderwijs op 16 december.
1 december 2020
lees verder

Derde nieuwsbrief is verzonden!

In deze derde nieuwsbrief van BOS meer info over de eerste verdiepingsmiddag, stage begeleiden in coronatijd, online machtigingen voor studenten, aandacht voor inductie en meer.
26 november 2020
lees verder

De eerste officiële BOS-studenten zijn gestart!

Vandaag zijn in totaal 49 eerstejaars studenten gestart met hun oriënterende stage op een van de BOS-locaties. Zij zijn de eerste studenten die deel gaan nemen aan het BOS-programma.
19 november 2020
lees verder

Stage begeleiden in coronatijd

De aanwezigheid van stagiairs op school betekent natuurlijk meer mensen erbij op de werkplek, wat vanwege corona een extra risico inhoudt. Hoe zorgen we dat we samen voor een coronaproof stage?
17 november 2020
lees verder

Startbijeenkomsten werkplekbegeleiders

De afgelopen weken vonden vier online startbijeenkomsten plaats waaraan in totaal ruim 80 werkplekbegeleiders en andere belangstellenden deelnamen.
11 november 2020
lees verder