Nieuws

Weer vijf schoolopleiders geregisteerd bij Velon

Gefeliciteerd met je BRLO-registratie!

Steeds meer BOS-lerarenopleiders kiezen voor beroepsregistratie. Dit is een positieve, vrijwillige keuze voor opname in een register dat is geïnitieerd en ontwikkeld door de beroepsgroep zelf. Het wordt gedragen door de lerarenopleiders, opleidingsinstituten, opleidingsscholen en vertegenwoordigende organisaties. Het Beroepsregister Lerarenopleiders wordt georganiseerd door Velon. SO en IO van BOS konden zich aanmelden voor een registratietraject dat georganiseerd werd twee Fontys-collega's uit Ontwikkelteam Professionalisering van BOS: Mariëlle Daemen en Peter Sniekers. 

Deze week hebben weer vier schoolopleiders van BOS het traject succesvol afgesloten. Gefeliciteerd Fons van Erp (Mencia), Karin van Haaren (Reeshof College), Sanne van Wingerden (OLV), Ygje de Badts (Markenhage) en Ruud Kiewied (OG Tessenderlandt). Van harte gefeliciteerd! Eén andere SO en een IO van BOS hopen dit traject binnenkort ook af te sluiten, succes! 

Wie kan zich registreren en wat houdt registratie in?

Lerarenopleiders die zich structureel bezig houden met het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren kunnen zich registreren voor het Beroepsregister Lerarenopleiders. Daarbij moeten ze aan de volgende registratiecriteria voldoen:

  • Je werkt aantoonbaar als lerarenopleider en kunt een onderwijsbewijs overleggen.
  • Je hebt een visie op het beroep van lerarenopleider in relatie tot de grondslag.
  • Je hebt voldoende relevante werkervaring om te kunnen reflecteren op de indicatoren in de beroepsstandaard.
  • Je bent bereid om je als lerarenopleider verder te ontwikkelen aan de hand van persoonlijke professionaliseringsbehoeften.
  • Daarnaast werk je al minimaal 2 jaar aaneensluitend als school- of lerarenopleider, heb je 1 tot 3 jaar ervaring, en besteed je hier minimaal 100 uur per jaar aan.

De valideringsvragen waar de collega's mee aan de slag zijn gegaan:

A1. In welke context en met welke taken, gekoppeld aan de vier bekwaamheidsgebieden, ben je werkzaam als lerarenopleider?
A2. Hoe positioneer je je eigen handelen op de bekwaamheidsgebieden?
B. Hoe onderscheidt jouw rol als lerarenopleider zich van die van leraar?
C1. Hoe en bij wie zorg je voor feedback op je eigen functioneren en hoe draagt dit bij aan jouw kwaliteit als lerarenopleider?
C2. Welke conclusies trek je over je eigen handelen als lerarenopleider en hoe reflecteer je daarop?
D. Welke ambities en ontwikkelthema’s, gerelateerd aan je opleiderschap, stel je jezelf de komende vier jaren?

6 april 2023

Aanmelding BOS event 6 februari 2024 is geopend!

Meld je aan via de QR code op de flyer! (zie downloads)
12 januari 2024
lees verder

Een nieuwe nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief vind je alle actuele informatie over de partners en ontwikkelteams van BOS!
18 december 2023
lees verder

BOS collega Tom Adams gepromoveerd!

Tom Adams heeft op 15 september 2023 zijn proefschrift: “Learning to navigate classroom dynamics”, zeer knap verdedigd en daarbij de doctors graad behaald.
22 september 2023
lees verder

Een nieuwe nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief vind je alle actuele informatie over de BOS!
3 juli 2023
lees verder

Weer vijf schoolopleiders geregisteerd bij Velon

Deze week hebben vijf schoolopleiders van BOS het traject om zich te registeren als lerarenopleider in het Beroepsregister van Velon succesvol afgesloten.
6 april 2023
lees verder

Nieuwe uitgave VO Raad mede geschreven door BOS-IO Tom Adams

Er is een nieuw katern verschenen in de kwaliteitsreeks/verdieping van het Platform Samen Opleiden van de VO Raad. Een van de auteurs is Tom Adams, IO van FLOT bij BOS.
17 maart 2023
lees verder

Een nieuwe nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief vind je weer alle actuele informatie van de ontwikkelteams en partners van BOS
14 maart 2023
lees verder