Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) is met zo’n 3500 studenten één van de grootste lerarenopleidingen in Nederland. Het aanbod bestaat uit 19 bacheloropleidingen (voltijd en deeltijd), 14 masteropleidingen (deeltijd) en diverse nascholingscursussen en -trainingen. De lectoraten van FLOT leveren een belangrijke bijdrage aan kennisontwikkeling en de inhoud van onze curricula.

Missie

We beschouwen het als onze missie om de best denkbare leraren op te leiden, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We gaan uit van talentontwikkeling: ieder mens heeft zijn eigen talenten en wordt gedreven door de behoefte om zich voortdurend te ontwikkelen. Respect voor de persoon en de eigen ontwikkelingsmogelijkheden is uitgangspunt voor de leraren die bij FLOT worden opgeleid.

Samenwerking werkveld

Als Fontys kunnen we niet zonder onze partners uit het werkveld, en het werkveld kan niet zonder ons. We hebben meerdere samenwerkingsverbanden en stimuleren onze studenten om te kiezen voor ‘samen opleiden’. We breiden onze samenwerkingsverbanden de komende jaren uit en blijven investeren in innovatie rondom de vormgeving. De komende jaren is het de doelstelling om steeds meer studenten op te leiden vanuit de context van Samen Opleiden. Daardoor investeren we in (aspirant) opleidingsscholen en samenwerkingsscholen om zo naar het landelijk streven van 80% toe te groeien.