Fontys ALO en PABO ALO

Fontys (Sporthogeschool) biedt een palet aan opleidingen waarin sport en bewegen een duidelijke rol hebben. De bachelor ALO (leraar Lichamelijke Opvoeding) wordt al bijna 100 jaar (1924) succesvol aangeboden. Sinds 2002 heeft ook de bachelor Sportkunde een belangrijke positie verworven. In deze bachelor zijn de sociaal-maatschappelijke, gezondheids- en economische waarden van sport leidend. Naast deze bachelors biedt Fontys Sporthogeschool twee masteropleidingen en een uitgebreid cursorisch aanbod.

Op weg naar verandering

De jongste loot aan de boom is het opleidingstraject pabo-ALO (2020) waarin de transitie van de educatieve opleidingen zichtbaar wordt. Dit traject combineert twee bachelors, pabo en ALO, op basis van universele en specifieke leeruitkomsten. 

Onderzoek

Op het gebied van onderzoek is het Fontys lectoraat Move to Be in the lead. Het lectoraat omvat twee lectoren en drie onderzoekslijnen: Actieve leefstijl, Leren bewegen en Beweegvriendelijke omgeving.

Onze missie

Fontys Sporthogeschool levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn in onze samenleving. Samen met studenten en werkveld werken we in een inspirerende onderwijs- en onderzoekomgeving aan vernieuwende en voor de praktijk relevante oplossingen om iedereen van jong tot oud verantwoord te laten bewegen.

Een leven lang bewegen